Výroční zprávy
Výroční zpráva obce Lom za rok 2021

Výroční zpráva obce Lom za rok 2021


Výroční zpráva obce Lom za rok 2020

Výroční zpráva obce Lom za rok 2020


Výroční zpráva obce Lom za rok 2019

Výroční zpráva obce Lom za rok 2019


Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Lom

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Lom


Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017


Rozvaha

R O Z V A H A
sestavená k 31.12.2016
Obec Lom; IČO 00667676; Lom 9, 388 01 Lom
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI


VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU


VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD


Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI


Závěrečný účet obce Lom za rok 2016

Závěrečný účet obce Lom za rok 2016


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Lom,

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Lom,


Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012
Rozvaha za období 12/2012
Výkaz zisku a ztráty za období 12/2012

Výkaz zisku a ztráty za období 12/2012


Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008